“Нийлүүлэлтийн хэлхээн дэх логистикийн асуудал”сэдэвт ЭШШӨ-ийн уралдаан эздээ тодрууллаа

Хэвлэх

2014 оны 4-р сарын 15, Мягмар гариг, 07:29

“We love logistics” нээлттэй хаалганы өдөрлөгийн хүрээнд "Нийлүүлэлтийн хэлхээн дэх логистикийн асуудал" сэдвээр эрдэм шинжилгээний өгүүллийн уралдааныг эрдэм судлалын ажил хийдэг судлаачид, сургалт явуулдаг их дээд сургуулиудын багг, оюутнууд, төрийн болон төрийн бус байгууллага, бизнес эрхлэгчдийн дунд нээлттэй зарлан 2014 оны 4 сарын 9 ны өдөр шалгарууллаа.

Тус эрдэм шинжилгээний бага хурлын зорилго нь логистик болоод нийлүүлэлтийн хэлхээний онол практикийн ач холбогдол бүхий судалгааны шинэ бүтээл, үзэл санааг хөгжүүлэх, олон нийтэд түгээн дэлгэрүүлэх, харилцан санаа бодлоо чөлөөтэй солилцох, судлаач, багш, оюутны эрдэм шинжилгээ, судалгаа, бизнес эрхлэгчдийн төслийг дэмжихэд чиглэгдэж байв. Уралдаанд багш судлаач болон оюутнуудын олон тооны бүтээлүүд ирсэн бөгөөд тэдгээрээс дараах бүтээлүүд шалгаран эзэддээ шагналын хурыг буулгалаа. Үүнд:

Багш судлаачдын уралдаанд:

Оюутнуудын уралдаанд:

Энэ удаагийн багш судлаачдын дунд зарласан уралдаанд тэргүүн байрт шалгарах бүтээл байгаагүй тул тэргүүн байрын шагнал дараа жилийн эзнээ хүлээн үлдлээ.

Зураасан код, логистикийн хэлтэс

Холбоотой мэдээлэл