Асуулт | Хариулт

Гарчгаар шүүх 

Үзүүлэх # 
# Мэдээллийн гарчиг Үзсэн
1 Яагаад Тээврийн операторууд болон логистикийн үйлчилгээ үзүүлэгчид GS1eCom-ыг ашигладаг вэ? 2375
2 Яагаад GS1 T&L-ын үйл ажиллагаанд хамрагдах ёстой вэ? 2318
3 GS1 T&L-ын гол сонирхолын бүлэг нь хэн байх вэ ? 2433
4 GS1 ямар ямар тодорхойлогч түлхүүрүүд тээвэр логистикийн үйл ажиллагаанд хэрэглэгдэх вэ? 2462
5 GS1 T&L-ын зорилго юу вэ? 2319
6 Логистикийн зохицолдолгооны загвар гэж юу вэ /Logistics Interoperability Model (LIM)/ ? 2650
7 Дахин ашиглагдах үл хөдлөх хөрөнгийн глобал дугаар гэж юу вэ (GRAI)? 2418
8 Байршлын глобал дугаар гэж юу вэ (GLN)? 2294
9 Үл хөдлөх хөрөнгийг тодорхойлох глобал дугаар гэж ву вэ (GIAI)? 2215
10 Ачаа барааг тодорхойлох глобал дугаар гэж юу вэ (GINC)? 2439
11 GINC болон GSIN-ын хоорондох ялгаа юу вэ? 2203
12 Худалдааны нэгж болон логистикийн нэгжийн хоорондох ялгаа юу вэ? 2247
13 Олон улсын стандарт логистикийн шошго гэж юу вэ? Хэрхэн ашиглагдах вэ? 2637
14 GS1-128 гэж юу вэ? 2439
15 GS1 T&L гэж юу вэ? 2244
16 Логистикийн нэгж гэж юу вэ? Хэрхэн тодорхойлдог вэ? 2427
17 Тээвэр логистикийн нийлүүлэлтийн хэлхээнд GS1 системийн стандартуудыг ашигласны ач холбогдол 2444
18 GS1 Логистикийн шошгийг хэрэгжүүлсэний давуу тал нь юу вэ? 2380
19 GS1 мэдээллийг дамжуулагч гэж юу вэ? 2070
20 GS1Систем нь нийлүүлэлтийн гинжин хэлхээний харагдах байдалд хэрхэн боломж олгодог вэ? 2194

Хуудас 3-с 1

 

Манай хаяг: Монгол Улс, Улаанбаатар хот, 17032, Хан-Уул дүүрэг, 3-р хороо, 19-р хороолол, "Морьтон" цогцолбор, 9 давхарт 902 тоот

Холбоо барих:

Email: info@gs1mn.org
Цахим хуудас:
www.gs1mn.org

Утас: +976-77 000 865