GS1 стандартуудын аль аль төрлүүд нь ГСМП-оор боловсруулагдсан бэ?

PDFХэвлэхИ-мэйл

ГСМП гэдэг нь дараах GS1 стандартууд дахь глобал стандарын менежментийн процесс юм.  Тэдгээр нь :

·       МИГС-ний стандартууд

·       Бүтээгдэхүүний Глобал ангиллын стандартууд

·       Баркодууд болон тодорхойлолтын стандартууд

·       eCom Стандартууд (XML & EANCOM®)

Ямар нэг бүтээгдэхүүний электрон кодны глобал стандарт нь GS1 системтэй нийцүүлж баталгаажуулсан  GS1 Арихтектор группээр дахин шинэчлэгдсэн  БЭК-д шинэ процессоор хянагдсан GS1 нийгэмлэгийн өгөгдлүүдэд  багтсан байдаг.

 

Холбоотой мэдээлэл

 

Манай хаяг: Монгол Улс, Улаанбаатар хот, 17032, Хан-Уул дүүрэг, 3-р хороо, 19-р хороолол, "Морьтон" цогцолбор, 9 давхарт 902 тоот

Холбоо барих:

Email: info@gs1mn.org
Цахим хуудас:
www.gs1mn.org

Утас: +976-77 000 865