GS1 Глобал Бүртгэл яагаад ашигтай байдаг вэ?

PDFХэвлэхИ-мэйл

Өргөн хэмжээний харилцан үйлчлэл нь Глобал Бүртгэлгүйгээр үр дүнд хүрч чадахгүй.

Каталог дахь бүтээгдэхүүний  дахин давтагдашгүй байдал:

GS1 Глобал бүртгэл нь тодорхой мэдээллийн эх үүсвэр дэх каталогийн бүтээгдэхүүний/ХЭЗГД+БГД+төлөвлөгөөт зах зээл/  дахин давтагдашгүй байдлыг үр дүнтэй баталгаажуулж байдаг. Хэрэв энэ үйл ажиллагаа нь GS1Глобал Бүртгэлийн үйлчилгээгээр  боломжгүй бол  дараах дүгнэлтүүд гарч ирнэ.

-      ХЭЗГД, БГД Төлөвлөгөөт зах зээлийн дахин давтагдашгүй байдал нь баталгаажиж чадахгүй.

-      Энэ нь Глобал дахин давтагдашгүй байдлыг хянах, сүлжээн дэх бүх мэдээллийн сувгийн эх үүсвэрийг шалгах зэрэг  үр дүнгүй байдлыг бий болгоно.

Хэсгүүдийг ижилсүүлэх үйл явц:

GS1 Глобал Бүртгэл нь МИГС дэх хэсгүүдийн мэдээллийг ижилсүүлэхэд гол үүргийг гүйцэтгэдэг. Энэхүү хэсгийн мэдээллийг ижилсүүлэх  нь бүтээгдэхүүнийг ижилсүүлэх үйл явцын эхний шаардлага юм.  Одоогоор Глобал Бүртгэлийн үүрэггүйгээр  МИГС дэх баталгаажсан мэдээллийн сувгуудын хооронд мэдээллийг солилцох өөр стандарчлагдсан арга байхгүй. Хэсгүүдийг ижилсүүлэх нь мөн Үнийг ижилсүүлэх үйл явцын эхний шаардлага болдог.

Мэдээллийн эх үүсвэрийн тайлбар:

GS1 Глобал Бүртгэлийн үйлчилгээ нь ХЭЗГД-т агуулагдах мэдээллийн эх үүсвэрийн сувгууд дахь мэдээллийг авдаг. Энэ мэдээлэл нь  сүлжээнд зөвхөн  нэг удаа бүртгэгддэг.

Хэрэв энэ үйлчилгээ нь GS1 Глобал Бүртгэлийн үйлчилгээгээр хэрэгжих боломжгүй бол дараах асуудлууд үүснэ:

-     Орон нутгийн мэдээллийн суваг бүр  энэхүү ХЭЗГД, БГД, төлөвлөгөөт зах зээл дэх мэдээллийн тайлбарын эх үүсвэрийг мөн үнэн зөв хадгалагдсан мэдээллийг баталгаажуулсан байх хэрэгтэй. Энэ нь сүлжээн дэх бүх мэдээллийн сувгуудын нэмэгдсэн үнэ, нарийн төвөгтэй байдлыг үүсгэж байдаг.  Мөн худалдааны түншүүдийн харилцаа холбоо, ямар нэг мэдээллийн сувгуудтай холбогдоогүй бүтээгдэхүүний мэдээллийг дэмжих зорилготой.

Мэдээллийн чанар :

GS1 Глобал Бүртгэл нь зөвхөн МИГС-ний баталгаажсан мэдээллийн сувгаас мэдээллийг бүртгэдэг. Энэ нь систем дэх мэдээллийн бүрэн бүтэн байдлыг хангах баталгаажуулалтын дүрмийн стандартын багцтай нийцүүлэн сүлжээн дэх бүх мэдээллийн сувгуудыг баталгаажуулж байдаг. GS1Глобал Бүртгэлийн үйлчилгээ нь  ижил дүрмүүдийн баримт дахь сүлжээнд оролцох зөвшөөрөгдсөн бүх мэдээллийн сувгийг баталгаажуулах GS1 Глобал Стандартын менежментийн процесс дахь боловсруулсан баталгаат шаардлагуудын гол түгээгч юм.

Хэрэв энэ үйл явц нь  GS1 Глобал Бүртгэлээр хийгдэх боломжгүй бол дараах дүгнэлтүүд гарах болно:

-     Мэдээллийн суваг бүр GS1 баталгаажсан мэдээллийн сувгийн тайлан баримтыг хадгалах буюу энэхүү мэдээллээ тухайн цагт нь үнэн зөв хадгалах механизмтай болох хэрэгтэй.

Мэдээлэл чиглүүлэгчийн захиалага :

GS1 Глобал Бүртгэл нь Худалдааны эд зүйлс болон хэсгийн мэдээллийг захиалсан хэн нэгний мэдээллийг  хадгална. Энэ мэдээлэл нь гол хадгалах газрын баримт болох зорилгоор хадгалагддаг. Мэдээллийн сувгууд нь  GS1 Глобал Бүртгэлд бүртгэгдсэн хэсгийн мэдээлэл буюу худалдааны эд зүйлсийн бүртгэлийг тохируулсаны үндсэн дээр захиалгыг хүлээж авдаг.

Хэрэв энэ үйл явц нь  GS1 Глобал Бүртгэлийн захиалгын үйлчилгээгээр боломжгүй бол дараах дүгнэлтүүд гарна:

-     Мэдээллийн суваг нь хэзээ ч сүлжээнд нэвтрэх юмуу гарах, бүх захиалгууд нь орон нутгийн мэдээллийн сувгаар дахин хандах тухайн бүс нутагт хадгалагдах болно.  Энэ  нь бүх мэдээллийн суваг болон тэдгээрийн хэрэглэгчдийн үнэ өсөх  болон төвөгтэй байдал үүсгэнэ.

-     Бүх захиалгууд нь бүх мэдээллийн сувгуудаар дэмжигдэх шардлагатай болох ба орон нутгийн хэмжээнд шийдэгдэх болно. Энэ нь юу гэсэн үг вэ гэвэл бүтээгдэхүүн болон хэсгийн мэдээллийг баталгаажуулах худалдааны түншүүдийн харилцах ямар нэг мэдээллийн сувгуудтай холбогдсох  өөр арга зам байхгүй юм.

Холбоотой мэдээлэл

 

Манай хаяг: Монгол Улс, Улаанбаатар хот, 17032, Хан-Уул дүүрэг, 3-р хороо, 19-р хороолол, "Морьтон" цогцолбор, 9 давхарт 902 тоот

Холбоо барих:

Email: info@gs1mn.org
Цахим хуудас:
www.gs1mn.org

Утас: +976-77 000 865