Зураасан кодны төрлүүд

PDFХэвлэхИ-мэйл

GS1 систем нь GS1-ийн гишүүд, хэрэглэгчдийн хэрэгцээ, шаардлагад тулгуурлан урт, богино, тоон болон дүрсэн янз бүрийн тэмдэглэгээ бүхий зураасан кодны стандартуудыг хөгжүүлж олгодог. Тухайлбал: GS1-8, GS1-13, GS1 датабар, GS1-128, ITF-14, GS1 датаматрикс, GS1 QR код, холимог тэмдэглэгээ зэрэг нь GS1-ийн үндсэн стандарт кодууд ба эдгээрийг дүрслэн үзүүлбэл:

Зураасан кодны тэмдэглэгээнүүд

GS1 Стандарт, хэрэглэгдэх хүрээ
 • UPC-A гэсэн тэмдэглэгээ

 • 12 орон бүхий хүний нүдэнд уншигдахуйц тоон мэдээллийг багтаадаг.

 • Олон чиглэлд уншигддаг.

 • ПОС дээр ихэвчлэн ашиглагддаг.

 • GS1-13 тэмдэглэгээ

 • 13 орон бүхий тоон мэдээлэлагуулдаг.

 • Олон чиглэлд уншигдана.

 • ПОС буюу жижиглэн худалдааны борлуулалтын цэг дээр их хэмжээгээр уншигддаг кодны төрөл.

 • Стандарт хэмжээнээс илүү томоор хэвлэх боломжтой учраас бөөний худалдаа, логистикийн үйл ажиллагаанд өргөнөөр ашиглагддаг.

 • Хязгаарлагдмал хэрэглээ буюу дотоод дугаарлалт, тогтмол бус хэмжигдэхүүнтэй худалдааны эд зүйлсийг тодорхойлох зэргээр ашиглагддаг.

 • UPC-E тэмдэглэгээ

 • 12 орон бүхий тоон мэдээлэл агуулдаг, журмын дагуу 0-ийн араар таслана.

 • Олон чиглэлд уншигддаг.

 • ПОС дээр өргөнөөр ашиглагддаг.

 • EAN-8 хувилбар

 • 8 орон бүхий хүний нүдэнд уншигдахуйц мэдээлэл агуулдаг.

 • Олон чиглэлд уншигддаг.

 • ПОС дээр өргөнөөр ашиглагддаг.

GS1 Датабар  
 • GS1 датабар олон чиглэлд уншигддаг.

 • 14 орон бүхий тоон мэдээлэл агуулдаг.

 • ХЭЗГД - 8,12, 13, 14-ыг багтаах боломжтой.

 • GS1 давхар датабар

 • Олон чиглэлд уншигдах боломжтой.

 • 14 орон бүхий тоон мэдээлэл багтана.

 • ХЭЗГД - 8,12,13,14 багтаах боломжтой.

 • GS1 өргөтгөсөн датабар

 • 74 хүртэлх тоон/ 41 хүртэлх үсэг болон тоон мэдээлэл агуулах боломжтой.

 • GS1-ийн бүх тодорхойлогч түлхүүрүүд болон мэдээллийг тодотгогч /МТ/-той хамт хэрэглэдэг.

 • Олон чиглэлд уншигддаг.

 • GS1 өргөтгөсөн, давхар датабар

 • Хамгийн ихдээ 74 хүртэлх тоон/ 41 хүртэлх үсэг болон тоон мэдээлэл агуулах боломжтой.

 • GS1-ийн бүх төрлийн тодорхойлогч түлхүүрүүд болон МТ-той хамт хэрэглэж болно.

 • Олон чиглэлд уншигддаг.

 • GS1 хязгаарлагдмал датабар

 • 14 орон бүхий тоон мэдээлэлтэй.

 • ХЭЗГД - 8, 12, 13, 14-ыг багтаасан байдаг.

 • 0 юмуу 1-ээр эхэлсэн байдаг.

 • Олон чиглэлд уншигдах боломжгүй.

 • GS1 тайрсан датабар

 • 14 орон бүхий тоо мэдээлэлтэй.

 • ХЭЗГД - 8,12,13,14-ыг оруулах боломжтой.

 • Олон чиглэлд уншигдах боломжтгүй.

 • GS1 давхар датабар

 • 14 орон бүхий тоон мэдээлэлтэй.

 • ХЭЗГД - 8,12,13,14 оруулах боломжтой.

 • Олон чиглэлд уншигдах боломжгүй.

 • Эдгээр төрлийн кодуудыг ПОС буюу жижиглэн худалдааны цэг дээр ашигладаг ба хэмжээний хувьд GS1-13-аас жижиг. Энэ төрлийн кодоор дамжуулан серийн дугаар, хүчинтэй байх хугацаа, хугацаа дуусах өдөр, бач/лотын дугаар зэрэг нэмэлт мэдээллүүдийг кодолдог.

 • GS1-ын датабар төрлийн эдгээр тэмдэгтүүдийг ПОС дээр бус эрүүл мэндийн салбарт хэрэглэхийг төв байгууллагаас зөвлөж стандартыг нь баталсан.

GS1-128  
 • GS1-128 тэмдэглэгээ

 • 48 хүртэлх үсэг, тоо болон дүрсэн мэдээллийг кодлох боломжтой.

 • МТ-той хамт хэрэглэдэг.

 • Олон чиглэлт бус зөвхөн нэг чиглэлд уншигддаг.

 • Тус тэмдэглэгээг GS1-ийн бүх түлхүүрүүд, нэмэлт, онцлог мэдээллүүдийг агуулах боломжтой ч гэсэн ПОС дээрх эд зүйлсийг таниулахад ашиглагддаггүй.

ITF-14  
 • ITF-14 тэмдэглэгээ нь 14 тоо бүхий зураасан тэмдэглэгээ юм.

 • ХЭЗГД -12, 13, 14-ыг багтаасан байдаг.

 • Олон чиглэлд уншигдах боломжтой.

 • ITF-14 зураасан код нь зөвхөн Худалдааны Эд Зүйлсийн Глобал Дугаар /ХЭЗГД/ дугаар буюу GS1-13 тэмдэглэгээг агуулж байдаг.

 • Барзгар гадаргуу бүхий цаасан хайрцаг дээр шууд хэвлэж болно. Харин ПОС дээр ашигладаггүй.

 • Бөөний худалдаа, агуулах, тээвэрлэлтэнд зориулж бөөнөөр савласан бараа, бүтээгдэхүүний сав баглаа, боодол дээр ихэвчлэн ашигладаг.

GS1 Датаматрикс  
 • GS1 датаматрикс (хувилбар ECC 200)

 • 3116 хүртэлх тоон,

 • 2335 хүртэлх үсгэн мэдээлэл оруулах оруулах боломжтой.

 • МТ-той хамт хэрэглэж болдог.

 • Цорын ганц GS1-ийг тодотгогч

 • GS1 датаматрикс буюу “2 хэмжээст матрикс” тэмдэгт гэж нэрлэдэг.

 • Тус тэмдэгт нь камерт суурилсан уншигч шаарддаг тул өнөө үед ПОС зэрэг шууд тэмдэглэгдэх хэсэгт бус эрүүл мэндийн салбарт гол төлөв ашиглаж байна.

GS1 QR код  
 • GS1 QR код нь ISO/IEC QR код 2005 – ын олонлог

 • 7089 хүртэлх тоон,

 • 4296 хүртэлх үсгэн,

 • 2953 хүртэлх байт мэдээллийг тус тус агуулах боломжтой.

 • МТ-той хамт хэрэглэж болдог.

 • GS1 QR код нь "2 хэмжээст матрикс" тэмдэгт юм.

 • Энэ код нь камерт суурилсан уншигч шаарддаг учраас одоогоор гар утасны төхөөрөмжид дүрс уншигч программтай тохиолдолд ашигладаг.

Холимог тэмдэглэгээ  

 • “Холимог тэмдэглэгээ” гэдэг нь “2 хэмжээст шугаман тэмдэг” юм.

 • Энэ код нь GS1-128 болон багасгасан зайн тэмдэглэгээтэй хамт хэрэглэгддэг шугаман зураасан код учраас “холимог” гэж нэрлэдэг.


Холбоотой мэдээлэл

 

Манай хаяг: Монгол Улс, Улаанбаатар хот, 17032, Хан-Уул дүүрэг, 3-р хороо, 19-р хороолол, "Морьтон" цогцолбор, 9 давхарт 902 тоот

Холбоо барих:

Email: info@gs1mn.org
Цахим хуудас:
www.gs1mn.org

Утас: +976-77 000 865