GS1 Мэдээллийг Тодотгогч /Тм/

PDFХэвлэхИ-мэйл

APPLICATION IDENTIFIER - AI

GS1 системд мэдээллийг тодотгогч (МТ)-ийг GS1-128 стандартын тэмдэглэгээтэй хамт кодлогдож буй мэдээллийг илүү тодотгох зорилгоор ашигладаг. МТ-ийг 2-4 оронтой тоогоор хаалтанд тэмдэглэдэг. Эдгээр МТ-уудыг ул мөр шалган тогтоох, огноо, тоо хэмжээ, хэмжүүрүүд, байршил зэрэг маш олон мэдээллийг агуулж байдаг. Жишээ: Багц/лотын хувьд МТ дугаар нь 10 бөгөөд үүний арын мэдээллийг үсэг болон тоон мэдээллээр илэрхийлж болдгоороо онцлогтой.

Дараах хүснэгтээр GS1 системд хамгийн түгээмэл хэрэглэгддэг МТ-ийг танилцуулж байна.

МТ Нэр Формат Англи нэршил
00 Тээвэрлэлтийн серийн код (ТСК) n2+n18 SSCC
01 Худалдааны эд зүйлсийн глобал дугаар (ХЭЗГД) n2+n14 GTIN
02 Логистикийн нэгжид агуулагдсан худалдааны эд зүйлсийн глобал дугаар n2+n14 CONTENT
10 Багц/лотын дугаар n2+an..20 BATCH/LOT
11 Үйлдвэрлэсэн огноо (YYMMDD) n2+n6 PROD DATE
12 Тогтоосон хугацаа (YYMMDD) n2+n6 DUE DATE
13 Савалсан огноо (YYMMDD) n2+n6 PACK DATE
15 Хадгалалтын хамгийн наад хугацаа (YYMMDD) n2+n6 BEST BEFORE or SELL BY
17 Дуусах хугацаа (YYMMDD) n2+n6 USE BY OR EXPIRY
20 Бүтээгдэхүүний төрөл n2+n2 VARIANT
21 Серийн дугаар n2+an..20 SERIAL
22 Эрүүл мэндийн бүтээгдэхүүний талаарх нэмэлт мэдээлэл n2+an..29 QTY/DATE/BATCH
240 Үйлвэрлэгчээс олгосон бүтээгдэхүүний нэмэлт мэдээлэл n3+an..30 ADDITIONAL ID
241 Хэрэглэгчийн дугаар n3+an..30 CUST. PART NO.
242 Захиалгаар хйилгэсэн төрлийн дугаар n2+n…6 Variation Number
250 Нэмэлт серийн дугаар n3+an..30 SECONDARY SERIAL
251 ААН-ээс эх үүсвэртэй мэдээлэл n3+an..30 REF. TO SOURCE
253 Баримт бичгийн глобал дугаар (ББГД) n3+n13+n..17 DOC. ID
254 Байршлын глобал дугаар (БГД)-ын нэмэлт бүрэлдэхүүн n3+an..20 GLN EXTENSION
30 Төрлийн тоо хэмжээ n2+n..8 VAR. COUNT
310n-369n Худалдааны болон логистикийн хэмжээсүүд n4+n6  
337n Нэг кв м дэх килограмм n4+n6 KG PER m²
37 Логистикийн нэгжид агуулагдсан худалдааны эд зүйлсийн тоо n2+n..8 COUNT
390(n) Төлбөр хийх мөнгөн дүн n4+n..15 AMOUNT
391(n) Төлбөрийн хэмжээ – ИСО мөнгөний нэгжийн код n4+n3+n..15 AMOUNT
392(n) Хувьсах хэмжигдэхүүнтэй худалдааны эд зүйлсийн төлбөр n4+n..15 PRICE
393(n) Хувьсах хэмжигдэхүүнтэй худалдааны эд зүйлсийн төлбөр - ISO мөнгөний нэгжийн код n4+n3+n..15 PRICE
400 Хэрэглэгчийн худалдан авалтын захиалгын дугаар n3+an..30 ORDER NUMBER
401 Ачилтын дугаар n3+an..30 CONSIGNMENT
402 Тээвэрлэлтийг тодорхойлох дугаар n3+n17 SHIPMENT NO.
403 Замын код n3+an..30 ROUTE
410 Ачаа хүрэх газрын БГД n3+n13 SHIP TO LOC
411 Нэхэмжлэх илгээх БГД n3+n13 BILL TO
412 Худалдан авсан БГД n3+n13 PURCHASE FROM
413 Тээвэрлэх, түгээх, зуучлах БГД n3+n13 SHIP FOR LOC
414 Бодит байршлыг тодорхойлогч БГД n3+n13 LOC No
415 Нэхэмжлэгч талын БГД n3+n13 PAY
420 Ачаа хүрэх газрын шуудангийн код n3+an..20 SHIP TO POST
421 Ачаа хүрэх гакрын ИСО 3 оронтой улсын кодтой шуудангийн код n3+n3+an..9 SHIP TO POST
422 Худалдааны эд зүйлсийн гарал үүслийн орон n3+n3 ORIGIN
423 Анхны боловсруулалт хийсэн орон n3+n3+n..12 COUNTRY - INITIAL PROCESS.
424 Боловсруулалт хийсэн орон n3+n3 COUNTRY - PROCESS.
425 Угсралт хийсэн орон n3+n3 COUNTRY - DISASSEMBLY
426 Боловсруулалтыг бүрэн хариуцах орон n3+n3 COUNTRY – FULL PROCESS
7001 НАТО-ын нөөцийн дугаар n4+n13 NSN
7002 Гулууз болон зүсэж ангилсан мах n4+an..30 MEAT CUT
703(s) ИСО кодтой боловсруулагчийн зөвшөөрлийн дугаар n4+n3+an..27 PROCESSOR # s4
7003 Дуусах огноо n4+n10 EXPIRY DATE/TIME
8001 Хуйлсан ороосон бүтээгдэхүүний өргөн урт диаметр, залгаас холбоос n4+n14 DIMENSIONS
8002 Гар утасны электроник серийн дугаар n4+an..20 CMT No
8003 Дахин ашиглаглах үл хөдлөх хөрөнгийн глобал дугаар (ДАҮХХГД) n4+n14+an..16 GRAI
8004 Үндсэн үл хөдлөх хөрөнгийн глобал дугаар (ҮҮХХГД) n4+an..30 GIAI
8005 Нэгж бүрийн үнэ n4+n6 PRICE PER UNIT
8006 Худалдааны эд зүйлсийн багцыг тодорхойлох n4+n14+n2+n2 GCTIN
8007 Олон улсын банкны дансны дугаар n4+an..30 IBAN
8008 Үйлдвэрлэсэн огноо n4+n8+n..4 PROD TIME
8018 Үйлчилгээний харилцааны глобал дугаар (ҮХГД) n4+n18 GSRN
8020 Төлбөрийн маягтын тайлбар дугаар n4+an..25 REF No
8100 GS1-128 Купоны нэмэлт код n4+n1+n5 -
8101 GS1-128 Купоны нэмэлт код n4+n1+n5+n4 -
8102 GS1-128 Купоны нэмэлт код n4+n1+n1 -
90 Худалдааны түншүүдийн хооронд зөвшөөрөгдсөн харилцан тохиролцсон мэдээлэл n2+an..30 INTERNAL
91-99 Компаний дотоод мэдээлэл n2+an..30 INTERNAL


Холбоотой мэдээлэл

 

Манай хаяг: Монгол Улс, Улаанбаатар хот, 17032, Хан-Уул дүүрэг, 3-р хороо, 19-р хороолол, "Морьтон" цогцолбор, 9 давхарт 902 тоот

Холбоо барих:

Email: info@gs1mn.org
Цахим хуудас:
www.gs1mn.org

Утас: +976-77 000 865