Элсэлтийн хураамж: Элсэлтийн хураамжийн хувь хэмжээ нь “GS1 Mongolia”-аас тухайн хэрэглэгч гишүүнд олгосон “компанийн дугаар” буюу Худалдааны эд зүйлсийн глобал дугаар (ХЭЗГД) (англиар Global Trade Item Number товчоор GTIN)-ын уртаас хамаарна. Компаний дугаар нь дараах утгыг илэрхийлнэ.

    • 8 оронтой компанийн дугаар нь 1-ээс 9999 хүртлэх нэр төрлийн бараа бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэгчдэд олгогдох буюу 9999 өөр GS1-13 дугаар авах боломжийг бүрдүүлнэ.

    • 9 оронтой компанийн дугаар нь 1-ээс 999 хүртлэх нэр төрлийн бараа бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэгчдэд олгогдох буюу 999 өөр GS1-13 дугаар авах боломжийг бүрдүүлнэ.

    • 10 оронтой компанийн дугаар нь 1-ээс 99 хүртлэх нэр төрлийн бараа бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэгчдэд олгогдох буюу 99 өөр GS1-13 дугаар авах боломжийг бүрдүлнэ. 

  • 11 оронтой компанийн дугаар нь 1-ээс 9 хүртлэх нэр төрлийн бараа бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэгчдэд олгогдох буюу 9 өөр GS1-13 дугаар авах боломжийг бүрдүүлнэ.

Элсэлтийн хураамж:

Компанийн дугаарын урт Бүтээгдэхүүний нэгжийн тоо
/хамгийн их/
Элсэлтийн хураамж
/төгрөгөөр/
7 оронтой 865ММММ

99999 хүртэл

1 150 000
8 оронтой 865МММММ 9999 хүртэл 750 000
9 оронтой 865ММММММ 999 хүртэл 450 000
10 оронтой 865МММММММ 99 хүртэл 350 000
11 оронтой 865ММММММММ 9 хүртэл 150 000

GS1 систем, зураасан код олгох,
“GS1 Mongolia” нийгэмлэгийн хэрэглэгч
гишүүнээр бүртгэх журмын Хавсралт №3

Компанийн дугаарын урт

Бүтээгдэхүүний нэгжийн тоо
/хамгийн их/

Хэрэглэгч гишүүний зураасан кодны сунгалтын төлбөр /төгрөгөөр/

7 оронтой 865ММММ

99999 –с дээш 1 000 000
8 оронтой 865МММММ 9999 хүртэл 600 000
9 оронтой 865ММММММ 999 хүртэл 300 000
10 оронтой 865МММММММ 99 хүртэл 200 000
11 оронтой 865ММММММММ 9 хүртэл 100 000

GS1 систем, зураасан код олгох,
“GS1 Mongolia” нийгэмлэгийн хэрэглэгч
гишүүнээр бүртгэх журмын Хавсралт №4

Нэр, төрөл

Элсэлтийн хураамж /төгрөгөөр/

Гишүүний татвар /төгрөгөөр/

Байршлын Глобал Дугаар (БГД) буюу Global Location Number (GLN)

250 000
200 000
Тээвэрлэлтийн Серийн Дугаар (ТСД) буюу Serial Shipping Container Code (SSCC) 

 

ХААН БАНК:   562 22 72 133

ХҮЛЭЭН АВАГЧИЙН НЭР:  GS1 MONGOLIA


 

Холбоотой мэдээлэл

 

Манай хаяг: Монгол Улс, Улаанбаатар хот, 17032, Хан-Уул дүүрэг, 3-р хороо, 19-р хороолол, "Морьтон" цогцолбор, 9 давхарт 902 тоот

Холбоо барих:

Email: info@gs1mn.org
Цахим хуудас:
www.gs1mn.org

Утас: +976-77 000 865