Глобал стандартын хөгжүүлэлт

PDFХэвлэхИ-мэйл

Глобал стандартын хөгжүүлэлт:

Глобал стандартын хөгжүүлэлтийн  үйл явц дахь GS1  Эрүүл мэндийн замын зураг нь батлагдсан бөгөөд    одоогийн хувилбар нь 3 үндсэн хэсгээс бүрдэнэ:

 • AIDS Өгөгдлийн стандартууд
 • Ул мөр шалган тогоох глобал шийдэл
 • Мэдээллийн ижилсүүлэлт болон  бүтээгдэхүүний ангилал

Глобал стандартуудын дэвшил:

GS1 болон GS1 Эрүүл мэнд нь захиргааны байгууллагуудтай үргэлжлүүлэн хамтран ажиллах бөгөөд   сонирхолын бүлгүүд нь хүн бүрт  глобал стандартын үр ашгийг  таниулахад  дэмжих болно

GS1 Эрүүл мэнд нь ямар зохион байгуулалттай вэ?

Эрүүл мэндийн глобал хэрэглэгчийн бүлэг болон  GS1  Эрүүл мэнд нь дараах  хэсгээс бүрдэнэ:

 • Бүх гишүүд санал өгөх  болон татгалзах эрхтэй.
 • Гишүүдийн  удирдах багийг эрүүл мэндийн нийлүүлэлтийн хэлхээ болон салбараас газар зүйн байршлын дагуу тэнцвэржүүлсэн.
 • Удирдах баг  GS1 эрүүл мэндийн стратегийг бүхэлд нь хөгжүүлж дэмжих бөгөөд өдөр тутмын үйл ажиллагааг удирддаг.
 • Удирдах баг нь гадны байгууллага бүлгүүдэд GS1 эрүүл мэндийг төлөөлж байдаг.
 • Хурал уулзалтуудын хамтран удирдах бөгөөд харилцан зөвшилцөлийн үйл ажиллагааг дэмжиж  байдаг.

Ажлын багууд

Удирдах баг нь тусгай санал саначлагыг  хариуцах ажлын багуудыг  бий болгодог. Эдгээр ажлын багууд нь бүх гишүүдэд нээлттэй.

 • Ажлын багууд нь глобал стандарт дахь бизнесийн шаардлагуудыг зөвшилцөж шийдвэрлэдэг.
 • Одоогийн ажлын багууд нь  AIDS өгөгдлийн стандартуудын  дамжуулагч, эрүүл мэнд дахь ул мөр шалган тогтоолт, мэдээллийн ижилсүүлэлт болон бүтээгдэхүүний ангилал зэргийг агуулж байдаг.
 • Ажлын багууд нь  худалдааны эд зүйлсийн глобал дугаар олгох дүрэм/ зурасан код/, AIDS мэдээллийн шаардлагууд болон цувралын дугаар  зэргийг аль хэдийн хэрэгжүүлээд байна.

Удирдлагын баг болон  ажлын багууд нь  тогтсон их хурлуудаар болон тусгай сонгосон газруудад жилдээ  гурван удаа уулзалт хийдэг.

Гишүүдийн байнгын оролцоо, төлөөлөгчдийг илгээх зэрэг цаашдын үйл ажиллагааг баталгаажуулж байдаг.

GS1 Гишүүн байгууллагууд  мөн санал хураалтгүйгээр удирдах баг болон ажлын хэсгүүдэд сонгогддог.  Тэдгээр нь орон нутгийн хэрэглэгчийн бүлгийг төлөөлж  шийдвэрдэх асуудлуудад орон нутгийн хэрэгцээ шаардлагуудыг хүргэж байдаг.

GS1 Төв байгууллага нь эдгээр бүх үйл ажиллагааг дэмжиж тусалж байдаг

Холбоотой мэдээлэл

 

Манай хаяг: Монгол Улс, Улаанбаатар хот, 17032, Хан-Уул дүүрэг, 3-р хороо, 19-р хороолол, "Морьтон" цогцолбор, 9 давхарт 902 тоот

Холбоо барих:

Email: info@gs1mn.org
Цахим хуудас:
www.gs1mn.org

Утас: +976-77 000 865